Một số biểu mẫu thông dụng trong công việc thường ngày làm thủ tục thông quan, xuất nhập khẩu, logistics.

Công văn:

 • Công văn mang hàng về kho bảo quản
 • Công văn xin hoàn CO
 • Công văn xin hoàn thuế
 • Công văn xin hoàn cược hãng tàu

Chứng từ vận tải, ngoại thương:

 • VGM (Verified Gross Mass)
 • Commerical Invoice
 • Packing List

Biểu mẫu hành chính:

 • Giấy giới thiệu
 • Biên bản bàn giao chứng từ
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Biên bản thu hồi / hủy hóa đơn

Hợp đồng:

 • Hợp đồng vận chuyển
 • Hợp đồng thuê kho bãi
 • Hợp đồng khai thuê hải quan
 • Hợp đồng đại lý hải quan
zalo icon