Danh bạ các hãng tàu, cảng container, kho CFS, chi cục hải quan

Danh bạ các hãng tàu, cảng container, kho CFS, chi cục hải quan trong khu vực các cảng biển và sân bay lớn của Việt Nam.

Hãng tàu

Hãng hàng không

 • Tại Hà Nội
 • Tại Tp. Hồ Chí Minh

Cảng container

 • Tại Hải Phòng
 • Tại Tp. Hồ Chí Minh

Kho CFS

 • Tại Hải Phòng
 • Tại Tp. Hồ Chí Minh

Chi cục hải quan

 • Tại Hải Phòng
 • Tại Hà Nội
 • Tại Tp. Hồ Chí Minh

Bãi container

 • Tại Hải Phòng
 • Tại Tp. Hồ Chí Minh

Điểm thu phí hạ tầng

 • Tại Hải Phòng
zalo icon